You are here: HomeZespółCertyfikowane zespoły

Certyfikowane zespoły

Sprawdź ważność legitymcji zespołu pracującego w twojej placówce! 

Wszystkie aktywnie działające, certyfikowane przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom zespoły są wymienione poniżej. 

 

Przewodnik

pies

Od kiedy ZW

Od kiedy
ZE

Od kiedy
ZT

od kiedy instruktor

wygasa

 zespół:

Nr legitymacji

Magdalena Nawarecka-Piątek

Demi

27.03.2010

 

10.05.2011

27.03.2008

31.08.2019

terapeutyczny

SZL/2010/01

Agata Bagdach

Gia

27.03.2010

 

10.05.2011

27.03.2008

31.08.2019

terapeutyczny

SZL/2010/02

Anna Smorczewska-Kiljan

Choice

27.03.2014

 

10.08.2015

12.06.2018

31.08.2021

terapeutyczny

SZL/2014/01

Jakub Farkowski

Joka

27.03.2014

 

10.08.2015

10.08.2016

31.08.2023

terapeutyczny

SZL/2014/02

Karolina Labes

Enzo

11.08.2017

 

07.01.2018

01.12.2018 

31.08.2023

terapeutyczny

SZL/2017/01

Anna Syrowiec

Flo

11.08.2017

 

14.10.2018

11.08.2018

31.08.2023

terapeutyczny

SZL/2017/05

Karolna Kot-Kotkiewicz

Lily

12.01.2016

 

10.08.2018

31.08.2019

wizytujący

SZL/2016/01

Celina Grundland

Kazan

10.05.2015

 

 

 

31.08.2019

wizytujący

SZL/2015/01

Barbara Kołodko

August

11.08.2017

 

 

 

31.08.2019

wizytujący

SZL/2017/07

Dorota Gajewska

Demi

11.08.2017

 

 

 

31.08.2019

wizytujący

SZL/2017/02

Marzena Kozdrowicz

Viki

11.08.2017

 

 

 

31.08.2019

wizytujący

SZL/2017/03

Lucia Parackowa

Mera

11.08.2017

 

 13.08.2019

 

31.08.2021

wizytujący

SZL/2017/04

Sabina Złotorowicz

Demi

11.08.2017

 

 

 

31.08.2019

wizytujący

SZL/2017/06

Berenika Surmacka

Lucky

10.08.2018

 

 

 

31.08.2020

edukacyjny

SZL/2018/02

Sylwia Michałowska

Zuzia

10.08.2018

 

 

 

31.08.2020

wizytujący

SZL/2018/01

Alena Beszter

Blant

11.04.2019

11.04.2019

   

11.04.2023

edukacyjny

SZL/2019/01

Magdalena Nawarecka-Piątek

Zuzu

13.01.2019

  13.08.2019

27.03.2008

31.08.2021

terapeutyczny

SZL/2019/02

Agnieszka Kwoczak

Kaja

14.04.2019

     

14.04.2023

wizytujący

SZL/2019/03

Maria Piechocka

Freja

14.04.2019

     

14.04.2019

wizytujący

SZL/2019/04

Tomasz Bręczewski Furia 14.04.2019       14.04.2023 wizytujący SZL/2019/05
Katarzyna Butrym  Frodo 14.04.2019 22.09.2019     22.09.2021 edukacyjny SZL/2019/07
Anna Mirkowska Delta 22.09.2019       22.09.2023 wizytujący SZL/2019/15
Magdalena Opęchowska Ozzy 14.11.2020       14.11.2022 wizytujący SZL/2020/01
Hanna Wingrowicz Power 14.11.2020       14.11.2022 wizytujący SZL/2020/02
                 

 

ZW: Zespół Wizytujący – może samodzielnie prowadzić zajęcia wizytujące, tj odwiedziny w pokojach pacjentów, przy łóżkach w szpitalu. Zespół może też wspierać proces terapii/edukacji pacjenta ściśle współpracując ze specjalistą (terapeutą, nauczycielem) prowadzącym pacjenta.

ZE:  Zespół Edukacyjny – może prowadzić zajęcia edukacyjne, w szczególności z zakresu profilaktyki pogryzień oparte na programie edukacyjnym Uwaga! Dobry Pies. Obejmuje uprawnienia Zespołu Wizytującego.

ZT: Zespół terapeutyczny – może wspierać proces terapii pacjenta lub grupy pacjentów.  Jeżeli przewodnik psa jest terapeutą lub instruktorem SZL, może samodzielnie układać program terapii, jeżeli nie ma wykształcenia kierunkowego powinien pracować pod superwizją specjalisty zarówno podczas diagnozy pacjentów, jak i podczas prowadzenia terapii. Obejmuje uprawnienia Zespołu Wizytującego i Edukacyjnego.

Instruktor Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom: Osoba z wieloletnim (co najmniej trzyletnim) doswiadczeniem w pracy podczas zajęć terapeutycznych i edukacyjnych, która przeszkoliła co najmniej jednego psa do poziomu psa terapeutycznego. Instruktorzy SZL zdali egzaminy potwierdzające ich wiedzę i umiejetnosci w prowadzeniu róznego rodzaju zajęć z udziałem psa. Posiadają kompetencje i wiedzę w zakresie superwizji zespołów człowiek - pies i wspierania ich w procesie nauki i przygotowania do pracy. Instruktorzy prowadzą zajęcia, wykłady i szkolenia podczas kursó i warsztatów SZL oraz nadzorują pracę wolontariuszy i zespołów w placówkach.