MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA

Kurs AAS dla profesjonalistów

Kurs e-learningowy podnosi kompetencje w obszarze edukacji włączającej przy wsparciu psa. Szczególną uwagę kładziemy na rozwijanie kompetencji w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z psami dla dzieci z trudnościami szkolnymi. ́

Zaawansowane szkolenie instruktorów AAS

We współpracy z partnerem z Norwegii, opracowalismy program kursu dla instruktorów AAI. Współpraca ta ma na celu zapewnienie jak najlepszej jakości szkolenia oraz zdobycie eksperckiej wiedzy, doświadczenia z zakresu pracy ze zwierzętami wspierającymi terapię, oraz przekazywania jej kursantom.

PROJEKTY NAUKOWE, ROZWÓJ DOGOTERAPII W POLSCE I EUROPIE

Podnosimy poziom dogoterapii w Polsce!

Jesteśmy jedną z pierwszych organizacji w Polsce, która prowadzi tak rozległą i zaawansowaną dogoterapię, kursy zawodowe, programy stażowe i projekty naukowe. Nasze działania i projekty przyczyniają się do rozwoju dogoterapii w Polsce oraz w partnerskich krajach Europy. Wyznaczamy standardy pracy w dogoterapii. 

Dzięki prowadzonej (od ponad 12 lat) współpracy międzynarodowej wprowadzamy do kraju nowe metody pracy w dogoterapii. Współpracując z naukowcami i praktykami z różnych krajów, różnych ośrodków naukowych i uniwersytetów współtworzymy międzynarodowe standardy pracy w dogoterapii. 

Taka praca badawcza i praktyczna wpływa na rozwój zawodu dogoterapeuty w Polsce. Pozwala określić ścieżkę rozwoju dogoterapeuty, wymagania wobec psa i przewodnika, zakres merytoryczny kursów, praktycznych seminariów oraz zasady certyfikacji zawodowej.

Opracowaliśmy m.in. pierwszy ustandaryzowany międzynarodowy Test PADA, który sprawdzania osobowość psów i ich predyspozycję do pracy w dogoterapii. Dzięki temu możemy mieć pewność, że każdy certyfikowany pies nadaje się do pracy, jest bezpieczny i nie stanowi zagrożenia w pracy z pacjentami. 

Stale rozpowszechniamy wiedzę z zakresu dogoterapii organizując krajowe i międzynarodowe konferencje (kilka razy w roku), otwarte spotkania, wykłady, warsztaty, seminaria i webinary.  

PARTNERZY I PRZYJACIELE