You are here: HomeDziałaniaProjektyProjektyaktualne projektyDogoterapia - psychologiczne wsparcie seniorów

Dogoterapia - psychologiczne wsparcie seniorów

wsparcie seniorow2

wsparcie psychologiczne

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia psychologicznego z wykorzystaniem dogoterapii dla 80 seniorów z terenu Mazowsza.

Działaniami zostaną objęci seniorzy będący podopiecznymi mazowieckich domów dziennego pobytu, których stan samopoczucia pogorszył się w ostatnim roku pandemii. Wsparcie psychiczne, proponowane w projekcie ma na celu zniwelowanie skutków psychologicznych lockdownu, przywrócenie kompetencji społecznych, utrzymanie samodzielności i możliwości mieszkania w domu rodzinnym (a nie w placówce opiekuńczej). 

poradnik - najważniejsze know-how 

W projekcie zostanie opracowany poradnik dotyczący możliwości uzyskania pomocy psychologicznej przez seniora. Poradnik będzie dodatkowo zawierał część poświęconą wsparciu emocjonalnemu, jakie osoby starsze mogą mieć posiadając psa domowego. W oparciu o badania naukowe przybliżymy seniorom i ich rodzinom korzyści ( i obowiązki!) wynikające z posiadania psa. 

Opracowana zostanie informacyjna strona internetowa zawierająca informacje o projekcie oraz materiały do pobrania. Do publikacji zostaną wykorzystane zdjęcia wykonane podczas projektu na sesjach zdjęciowych, co sprawi, że publikacja będzie atrakcyjna wizualnie. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja podsumowująca działania, przedstawiająca korzyści jakie seniorzy mogą odnieść dzięki dogoterapii i obcowaniu z psami. Na konferencji będzie tez promowana publikacja.

WSPIERAMY SENIORÓW 

Grupę docelową stanowią 80 seniorów, podopiecznych mazowieckich domów dziennego pobytu, a w szczególności: 

1. Seniorzy korzystający ze wsparcia Dziennego Domu Pobytu dla osób w przebiegu choroby Alzheimera przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica. 
3. Podopieczni DDP Paca 42 - placówka mieszcząca się na Warszawskiej Pradze, z której wsparcia korzystają seniorzy głownie mieszkający samotnie. 
3. Podopieczni DDP Centrum Alzheimera - jest to grupa podobna do podopiecznych Paca. Wszyscy podopieczni mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera (w I lub II stadium). 
4. Kadra i specjaliści pracujący z seniorami w placówkach opiekuńczych na Mazowszu - będą oni adresatami publikacji oraz konferencji, na której podzielimy się know-how dotyczącym pracy z seniorami z wykorzystaniem dogoterapii jako metody wsparcia psychicznego.

ZAPEWNIAMY NAJBardziej skuteczne wsparcie

Podstawową potrzebą grupy docelowej jest utrzymanie sprawności psychicznej i intelektualnej na poziomie umożliwiającym dobrą jakość życia, uczestnictwo w życiu społecznym i bycie wartościowym członkiem społeczności oraz funkcjonowanie w środowisku domowym (rodzinnym) a nie w zamkniętej placówce opiekuńczej. Ponieważ nie ma skutecznej farmakoterapii zapewniającej leczenie choroby Alzheimera lub innych chorób otępiennych, obecnie najskuteczniejszym wsparciem dla seniorów są terapie, wśród których dogoterapia jest jedną ze skuteczniejszych metod. Dodatkowo, po okresie izolacji seniorzy cierpią na szereg dodatkowych trudności, związanych ze spotęgowanym osamotnieniem, poczuciem bycia zbędnym i zależnym od innych. Taka ocena własna znacząco wpływa na funkcjonowanie seniorów, nie tylko w obszarze psychicznym czy społecznym, ale też sprawności fizycznej. Złe samopoczucie, apatia, depresja wpływają negatywnie na aktywność fizyczną, a co za tym idzie powodują pogorszenie stanu zdrowia. Choroby otępienne mają też skutki trudne w odbiorze dla otoczenia. Seniorzy dotknięci tą chorobą miewają ataki agresji, lęku, mogą być nieprzewidywalni i nieracjonalnie reagować na sytuacje. Wszystko to sprawia, że rodziny decydują się z czasem na oddanie osoby starszej do placówki opiekuńczej, gdzie miałaby właściwą opiekę, której rodzina nie może już zapewnić. Niestety zamknięcie w placówce wpływa negatywnie na samopoczucie seniora, generuje też dodatkowe koszty związane z opieką, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, żeby opóźnić ten moment.

logo-podstawowe-mcpsmazowsze-zielone-biale-tlo-01-01.png

"Dogoterapia - psychologiczne wsparcie seniorów" sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.