Łączymy różne kraje

Kraje wyszechradzkie: Czechy, Słowacja, Polska, Węgry oraz gościnnie Ukraina

Chose the language >>>

Projekt “Visegrad AAI” jest współfinansowany przez Rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Podnosimy poziom AAI w regionie wyszehradzkim. Mamy silny sojusz z profesjonalnymi organizacjami z krajów wyszehradzkich (Czechy, Słowacja, Węgry) we współpracy z Ukrainą.                

 

Mamy międzynarodowe partnerstwo o wspólnych celach, standardach i definicjach, które działa na rzecz rozwoju i profesjonalizmu AAI.  

 

Nasza współpraca odbywa się poprzez seminaria, szkolenia blended learning, webinary, superwizje i konferencję naukową.

Europa

AAI staje się coraz bardziej popularna, ale wciąż nie jest uregulowana. Brakuje zasad i standardów, które gwarantują wysoką jakość usług i bezpieczeństwo pacjentów. Niektóre kraje, głównie zachodnioeuropejskie i skandynawskie, przestrzegają dobrych międzynarodowych standardów, ale wciąż brakuje nam ich w Regionie Wyszehradzkim i w krajach wschodnich. Organizacje i praktycy w tych krajach są zainteresowani nauką i doskonaleniem umiejętności, ale nie ma wielu lokalnych ekspertów. 

Rozwój

Budujemy silne partnerstwa w regionie wyszehradzkim i wpływamy na międzynarodowe standardy, które lepiej odpowiadają na lokalne potrzeby. Minimalizujemy ryzyko pracy w nieefektywny sposób. Usługi AAI są bardziej profesjonalne i wystandaryzowane we wszystkich krajach. Korzystamy z wiedzy i kompetencji każdego z partnerów, ale także wprowadzimy międzynarodowe standardy. Połączenie tych dwóch podejść sprawia, że efekty wykorzystane są w naszym regionie, ze wszystkimi jego mocnymi stronami i wspierającymi obszarami do rozwoju.

Sukcesy

  • Programy szkoleniowe, które gwarantują dobrą jakość AAI i podobne wymagania w poszczególnych krajach.
  • Rozpowszechnione we wszystkich krajach wymagania (zasady i dobre praktyk) AAI.
  • Międzynarodowy obóz – wymiana doświadczeń profesjonalistów z każdego kraju.
  • Kurs e-learningowy, na który mogą zapisać się wszyscy praktycy chcący podnieść swoje kompetencje

 

Obóz 

Wymiana doświadczeń, dyskusje teoretyczne i rozwijanie sieci kontaktów z praktykami z różnych krajów Europy.

  • 8 dni intensywnej pracy – 50h treningu i rozwoju
  • profesjonalne szkolenie psów każdego dnia
  • spotkanie wszystkich ekspertów w jednym miejscu

Pionierski

Jest to pierwszy projekt gromadzący wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej i skłaniający je do wspólnej pracy nad budowaniem partnerstwa, standardów i współpracy w ramach AAI.

Wspólna praca przynosi dużą wartość i sprawia, że każdy z partnerów się rozwija.

Kurs AAI

Na naszym kursie Bleneed Learning kursanci otrzymują wiedzę naukową i doświadczenie praktyczne. Szkolenie jest efektywne i dostosowane do wymagań AAI.

Celem kursu jest również standaryzacja najważniejszych obszarów pracy z psem oraz procesów interakcji zespołów człowiek-pies z odbiorcami zajęć.

Link do kursu dla uczestników projektu.

AAI w Regionie Wyszehradzkim: wyzwania, regulacje, partnerstwo

Czy AAI się różni? Jak wygląda AAI w różnych krajach?

W ramach projektu została zrealizowana konferencja online. Wystąpili nasi partnerzy, którzy dzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniami.
Zapraszamy do zapoznanie się z całością oraz do pobrania programu konferencji.

Tutaj masz możliwość obejrzenia 5 wystąpień zarejestrowanych podczas konferencji online. Wykłady są w języku polskim lub na niego tłumaczone.