poznaj nasze działania

współpraca

projekty

innowacje 

 

Dzięki międzynarodowej współpracy wiele nowego i dobrego udało nam się wprowadzić do świata dogoterapii. 

Poznaj nas poprzez działania, partnerstwa i ciekawe projekty. 
Zobacz jak pracujemy z e zwierzętami (psami, kotami, i zwierzętami gospodarczymi).
Zobacz jak włączamy zwierzęta w różne formy wsparcia klientów i pacjentów. 

co robimy W POLSCE?

Obejmujemy profesjonalnym wsparciem osoby, które potrzebują pomocy. 

DZIECI I MŁODZIEŻ

Hospitalizowane

Odwiedzamy dzieci w szpitalach, na różnych oddziałach. Wspieramy terapię i rehabilitację. Wspieramy proces leczenia i rekonwalescencji.

Szkolne i przedszkolne

Wspieramy dzieci w edukacji i rozwoju na różnych etapach. Prowadzimy programy edukacyjne o bezpieczeństwie dzieci, opiece nad zwierzętami i komunikacji. 

Z niepełnosprawnością

Wspieramy dzieci w terapii, rehabilitacji i edukacji, ogólnym rozwoju i w treningu umiejętności społecznych. Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe. 

Z zaburzeniami odżywiania

Wspieramy młode osoby, które są w trakcie leczenia i terapii. Współpracujemy z paroma placówkami, które prowadzą tego typu wsparcie i terapie.

DOROŚLI I SENIORZY

Z chorobami otępiennymi

Wspieramy osoby starsze , które zmagają się z różnymi chorobami. Prowadzimy programy terapeutyczne i rehabilitacyjne w różnych placówkach. 

Z zaburzeniami psychicznymi

Odwiedzamy osoby hospitalizowane, prowadzimy programy terapeutyczne. Współpracujemy z różnymi oddziałami psychriatycznymi.

Z niepełnosprawnością

Prowadzimy programy terapeutyczne i wspieramy osoby w rehabilitacji. Współpracujemy z placówkami, które świadczą różne formy wsparcia i terapii.  

Współpraca międzynarodowa

Wprowadzamy standardy i metody pracy do innych krajów

 

Współpracujemy ze specjalistami i (wiodącymi) organizacjami z różnych krajów (Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina), aby pomóc im w rozwoju, ujednolicić profesjonalne metody pracy AAI. Zwiększyć kompetencje organizacji początkujących a przede wszystkim umożliwić im dostęp do zrównoważonego rozwoju.

Co to oznacza? 

  • Nasze metody pracy są cenione na arenie międzynarodowej.
  • Jesteśmy liderami i mentorami dla organizacji z innych krajów.
  • Wspieramy dogoterapeutów, instruktorów AAI w ich rozwoju.
  • Przygotowujemy międzynarodowe kursy certyfikacji zawodowej AAI oraz seminaria podnoszące kompetencje.    

Budujemy międzynarodową platformę kursów zawodowych (dogoterapia, animaloterapia i felinoterapia)

 

Jesteśmy liderami projektu międzynarodowego. We współpracy z partnerami z Norwegii, Rumunii, Szwajcarii wprowadzamy ustandaryzowane kursy.

  • Przygotowujemy standardy i zalecenia pracy ze zwierzętami na farmie w AAI. 
  • Zbieramy przykłady dobrych praktyk w zakresie włączania zwierząt gospodarskich w zajęcia i terapię z udziałem zwierząt.
  • Tworzymy międzynarodowy kurs certyfikacji zawodowej z udziałem kotów (felinoterapii).
  • Wyznaczamy protokół testu predyspozycji kota do pracy w AAI.
  • Tworzymy międzynarodowy kurs certyfikacji zawodowej z udziałem kotów (dogoterapii).

Międzynarodowy kurs zawodowy AAI dla profesjonalistów

W partnerstwie z wiodącą instytucją w Norwegii Dyrenbar Omsorg tworzymy kurs e-learning, który podnosi kompetencje w obszarze edukacji włączającej przy wsparciu psa. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 10 osób z polskiej i norweskiej ddukatorów-
dogoterapeutów w obszarze prowadzenia zajęć edukacyjnych z psami dla dzieci z trudnościami szkolnymi. ́

 

Tworzymy zaawansowane szkolenie instruktorów AAI online

We współpracy z partnerem z Norwegii, rozpoczęliśmy opracowywanie programu kursu e-learningowego dla instruktorów AAI. Tworzone są wykłady, plany lekcji, a także proces zakładający udział w superwizji procesu kształcenia. Współpraca ta ma na celu zapewnienie jak najlepszej jakości szkolenia oraz zdobycie eksperckiej wiedzy, doświadczenia z zakresu pracy ze zwierzętami wspierającymi terapie, oraz przekazywania jej kursantom.

Rozwijamy się dzięki międzynarodowym treningom i wymianie doświadczeń w profesjonalnymi Zespołami z Norwegii.

Nasze Zespoły wolontariuszy rozwijają się dzięki międzynarodowej współpracy! Korzystamy z treningów, konferencji, seminariów i warsztatów, które podnoszą umiejętności przewodników i ich pracujących psów. 

Budujemy międzynarodową platformę kursów zawodowych (dogoterapia, animaloterapia i felinoterapia)

 Jesteśmy liderami projektu międzynarodowego. We współpracy z partnerami z Norwegii, Rumunii, Szwajcarii wprowadzamy u standaryzowane kursy, które będą podnosiły kompetencje w obszarze AAI w różnych krajach. Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy kursy zawodowe AAI na wysokim poziomie. ́

Tworzymy międzynarodowy kurs zawodowy AAI dla profesjonalistów

W partnerstwie z wiodącą norweską organizacją Dyrenbar Omsorg przygotowaliśmy kurs e-learningowy, który podnosi kompetencje w obszarze edukacji włączającej przy wsparciu psa. 

Szczególną uwagę kładziemy w nim na rozwijanie kompetencji w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z psami dla dzieci z trudnościami szkolnymi. ́

Wprowadzamy standardy i metody pracy do innych krajów

Współpracujemy ze specjalistami i (wiodącymi) organizacjami z różnych krajów (Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina), aby pomóc im w rozwoju, ujednolicić profesjonalne metody pracy AAI. Zwiększyć kompetencje organizacji początkujących a przede wszystkim umożliwić im dostęp do zrównoważonego rozwoju.