Konferencja: Czy AAI (dogoterapia) się różni? Jak wygląda AAI w różnych krajach?