Kurs 2 stopnia: Obóz Dogo 2018

 Szkolenie praktyczne: Zajęcia terapeutyczne wspomagane pracą psa.

 Na obóz zapraszamy każdego, kto:

 • ma za sobą kurs I stopnia
 • planuje samodzielnie prowadzić zajęcia terapeutyczne z udziałem psa
 • chce pod okiem trenerów przez dwa tygodnie ćwiczyć umiejętności psa
 • potrzebuje informacji zwrotnej dotyczącej własnych umiejętności trenerskich
 • chce rozwiązać problemy szkoleniowe lub behawioralne swojego psa
 • interesuje się metodami szkolenia psów stosowanymi w Skandynawii

Termin obozu: 28 lipca – 11 sierpnia 2018 r. (Mierki k. Olsztynka)

Zjazd wprowadzający: 28-29 kwietnia 2018 r. (Warszawa)

Zapisz się na obóz za pomocą formularza

 

Szkolenie obejmuje:

 • 12 dni szkoleniowych,
 • codziennie po dwa godzinne wejścia seminaryjne dla psów (każdy pies wchodzi na indywidualne sesje trwające 15-20 min, pozostali uczestnicy w tym czasie mają możliwość obserwacji treningu),
 • 24 godziny wykładów z zakresu szkolenia psów pracujących,
 • 36 godzin warsztatów i wykładów w zakresie podstaw psychologii, pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć,
 • hospitacja na zajęciach,
 • współprowadzenie zajęć z dziećmi pod superwizją instruktorów,
 • materiał do opanowania samodzielnego (e-learning).

Treningi prowadzone są przez doświadczonych trenerów z Polski i Norwegii, dzięki temu kursanci zyskają nietuzinkowe doświadczenie. O jakości pracy kadry świadczy nie tylko wieloletnia praktyka trenerów, ale także fakt, że ich organizacje macierzyste są pełnymi członkami IAHAIO – światowej organizacji rozpowszechniającej standardy pracy organizacji w obszarze terapii i edukacji z udziałem zwierząt.

 

Egzamin po obozie:

W ostatnich dniach obozu dla zespołów człowiek-pies przewidziany jest egzamin teoretyczny i praktyczny.

Egzamin teoretyczny obejmuje test w zakresie teorii szkolenia psa, jego dobrostanu i podstawowej wiedzy kynologicznej.

Egzamin praktyczny to aranżowana sytuacja odwiedzin psa w placówce, podczas której sprawdzamy przede wszystkim: odpowiedni poziom emocji psa (bez nadmiernej ekscytacji), chęć nawiązania kontaktu z podopiecznym/pacjentem, umiejętności w zakresie posłuszeństwa.

Po egzaminie zespół człowiek – pies otrzymuje certyfikat potwierdzający umiejętności.

 

Nauczysz się...

... jak przygotować psa do pracy i dalszego szkolenia. Wraz ze swoim psem możesz dodatkowo skorzystać ze szkoleń z: brainworkingu, zajęć na piłkach rehabilitacyjnych, lekcji sztuczkowych oraz z przywoływania (seminaria organizowane poza terminarzem podanym w harmonogramie kursu)

... jak przygotować scenariusz zajęć dla grupy lub osoby, z którą pracujesz

... jak przygotować program roczny terapii

... jakie elementy są istotne podczas udziału psa w zajęciach

... jak zapewnić psu komfort pracy podczas spotkań z podopiecznymi

 

Kadra

Dzięki różnorodnym specjalizacjom kadry będziesz poznawać różne aspekty pracy z psami z odmiennych ekspertów: terapeuty Integracji Sensorycznej, weterynarza, lekarza, behawiorysty, szkoleniowca, pedagogów o różnych specjalnościach, zootechnika, psychologów, rehabilitanta oraz trenera rozwoju osobistego. Jedna z tych osób zostanie Twoim tutorem, który będzie mógł poświęcić Ci dodatkowy czas poza zajęciami np. gdy będziesz mieć wątpliwości dotyczące zachowań Twojego psa. Konsultacje można odbywać osobiście lub internetowo.

Na obozie będą też obecne trenerki z Norwegii, a ich ogromne doświadczenie w szkoleniu psów do zajęć terapeutycznych stanowi doskonałe wsparcie dla każdego zespołu.

 

Dlaczego warto wybrać ten kurs?

Metody pracy, które prezentujemy na kursie zaawansowanym są zgodne z najbardziej nowoczesnymi standardami skandynawskimi, które poznaliśmy dzięki partnerstwu z Norwegią. Pod czas poprzednich edycji kursu gościliśmy Norweżki, które współpracowały z nami wpływając na finalny kształt kursu zaawansowanego. Dzięki temu teraz prowadzimy go absolutnie dopracowanej formie. Zapoznamy Cię z technikami ich pracy, między innymi na emocjach. Podczas szkolenia wykorzystujemy także doświadczenia zdobyte w partnerstwie Therapy Dog Training - European Standards, w którego skład wchodziły organizacje z Niemiec, Norwegii i Austrii. Nasza kadra szkoli się podczas seminariów międzynarodowych, współpracując także z takimi krajami jak Włochy czy Hiszpania - dzięki temu mamy bogaty przekrój doświadczeń i metod pracy. Wysoką jakość naszej pracy gwarantuje członkostwo w IAHAIO - międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje pracujące w obszarze szeroko pojętej animaloterapii - jesteśmy jedną z dwóch polskich organizacji posiadającą akredytację. Naszą uczelnią patronacką jest Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kadra tej uczelni docenia naszą pracę i promuje ją wśród swoich studentów.

 

Nauka zdalna obejmuje następujące elementy: 

 • samodzielne przyswajanie zadanych rozdziałów na podstawie podręcznika,
 • rozwijanie wiedzy przez prezentacje i filmiki edukacyjne, 
 • konsultacje on-line z trenerami.

  

Dodatkowo:

Jeżeli zespół dopiero zaczyna swoją edukację w zakresie pracy w zajęciach z udziałem psów proponujemy, aby przed obozem oprócz kursu I stopnia ukończyć seminarium wprowadzające do pracy z psem, podczas którego:

 • wprowadzamy zakres umiejętności oczekiwanych od psów wizytujących i terapeutycznych,
 • udostępniamy (za pośrednictwem e-learningu) materiały teoretyczne, które stanowią podstawę pracy na obozie,
 • udzielamy 5 godzin konsultacji on-line pomagających rozwiązać problemy szkoleniowe z psem,
 • prowadzimy wstępną obserwację psa i dajemy informację zwrotną dotyczącą jego mocnych i słabych stron.

 

 

Koszt obozu: 3600 zł*

*Koszt obejmuje:
- zakwaterowanie i wyżywienia w ośrodku Kormoran Mierki
- udział we wszystkich zajęciach prowadzonych na obozie

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca 2018 r.

 

Przy wpłacie zaliczki do 31 stycznia 2018 r. za kurs zapłacisz 150 zł mniej.

Zapisz się na obóz za pomocą formularza