Kurs 1 stopnia: Zespół wizytujący

Najbliższa edycja:  19-22 lipca 2018.

dla uczestników z psami pierwszy zjazd  28-29.04.2018. w formie seminarium  oraz 29-30 września

Dla kogo jest ten kurs?

  • Jeśli podjąłeś decyzję, że dogoterapia mogłaby stać się dla Ciebie satysfakcjonującym zajęciem, ponieważ chcesz połączyć pracę ze zwierzętami i ludźmi.
  • Chcesz opanować podstawy dogoterapii i zdobyć wiedzę o psach niezbędną do tego, by w przyszłości stworzyć udany zespół Człowiek-Pies.
  • Pracujesz w zawodzie związanym z pracą na rzecz ludzi i chcesz poznać nowe metody, lub nie zajmowałeś się dotąd pracą z człowiekiem i chcesz nauczyć się jak pomagać innym.

Na kurs zapraszamy także osoby, które w momencie jego rozpoczęcia nie posiadają psa, którego chciałyby szkolić do pracy w dogoterapii. 

Zapisz się na kurs za pomocą formularza!

Dowiesz się

W trakcie 35-godzinnego kursu zdobędziesz wiedzę z zakresu podstaw pracy z psem(komunikacja pies-pies, komunikacja pies-człowiek) oraz człowiekiem (podstawy medycyny, pedagogiki, psychologii). Nacisk położony został na wiedzę o psach (behawior, odpowiedni wybór psa, podstawy weterynarii) aby dostarczy Ci wiedzy na temat przygotowania psa do pracy podczas zajęć z ludźmi, by w przyszłości wspólna praca była dla Was satysfakcjonująca. Szczególną uwagę poświęcimy zasadom dobrostanu zwierzęcia podczas zajęć – brak tej wiedzy uniemożliwia późniejszą efektywną (i etyczną) pracę na zajęciach.

Nauczysz się

Ponieważ kurs oparty jest o metodę warsztatową, angażującą grupę w rozwiązywanie problemów ( z zakresu pedagogiki i psychologii) oraz o interaktywne pomoce dydaktyczne (filmiki z zajęć) informacje przyswajane są łatwiej i pozostają w pamięci na dłużej. Możliwość analizy języka psów na podstawie własnych relacji z psem (nagranie w ramach pracy domowej) pozwala skuteczniej przenieść teorię na grunt praktycznych umiejętności.


Dlaczego warto wybrać ten kurs?

Mając na uwadze najnowsze standardy europejskie, stworzyliśmy kurs w maksymalny sposób odpowiadający wymaganiom stawianym osobom pracującym w terapii i edukacji z udziałem psa na terenie Europy. Nasz kurs rozpisany jest według wytycznych ESAAT (European Society for Animal Assisted Therapy – instytucja zrzeszająca organizacje dogoterapeutyczne pracujące najnowszymi metodami, których jakość pracy wyróżnia się na tle innych). Stowarzyszenie jest także akredytowanym członkiem IAHAIO, co gwarantuje zgodność przekazywanych przez nas informacji z najnowszymi badaniami w zakresie pracy z psami.

Zjazd z psami

Zjazd nastawiony jast na przekazanie metod pracy z psem wizytującym i terapeutycznym. Jest to szkolenie przygotowujace do pracy, a więc nie zawiera elelemtów podstaowych - pies, PRZED seminarium, powinien umieć siadać, warować, zostawać.  Ponieważ zajęcia są na sali, na której jest kilka psów (6-8) pies musi potrafić pracować w takich warunkach. Wszystkie psy powinny mieć dobrze zrobioną klatkę, ponieważ część ćwiczeń wykonujemy indywidualnie - jeden pies pracuje, pozostałe odpoczywają. Przewodnicy w tym czasie powinni obserować pracujący zespół. Zjazd odbywa się z wyprzedzeniem w stosunku do kursu, ponieważ potrzeba czasu, aby przygotować psa do zdania egzaminu na psa wizytującego. 

Obóz

Zachęcamy, aby po czterodniowym zjeździe bez psów pojechać ze swoim psem na kurs II stopnia - obóz. Obóz daje możliwość zdawania egzaminów na zespół wizytujący, edukacyjny i terapeutyczny. Jeżeli pies jest na początku drogi, na obozie zdaje egzamin na psa wizytującego (element certyfikacji zespołu), a kolejne stopnie zdaje po odbyciu praktyk i nadrobieniu umiejętnosci już w Warszawie. Szkolenia na obozie dają jednak konkretną wiedzę o tym, jak pracować z psami, na co zwracać uwagę i jak pomóc psu radzić sobie z emocjami. 


Zakończenie Kursu

Kurs kończy się egzaminem testowym, jest to szansa dla Ciebie by sprawdzić osiągnięty poziom wiedzy. Oceniane będą kwestionariusz testu oraz całokształt pracy na kursie, w tym odpowiednio wykonane zadanie domowe. Po zadaniu końcowym, otrzymasz Certyfikat Ukończenia Kursu Podstawowego.


Czas trwania kursu: 35 godzin szkoleniowych

Czas trwania kursu z psem: 50 godzin

Koszt kursu bez psa: 800 zł

Koszt kursu z psem: 1100 zł


Zaliczkę w kwocie 300 zł należy wpłacić  w ciągu 7 dni od rejestracji na kurs

Zapisz się na edycję lipiec 2018

 

 

Następne edycje:
październik/listopad 2018 r.