współpraca międzynarodowa

   W 2014 roku rozpoczął się fascynujący i pracowity okres działalności Stowarzyszenia. Nasze dotychczasowe osiągnięcia zaowocowały w nawiązaniu współpracy międzynarodowej z kilkmowa państwami w ramach projektów międzynarodowych. Dzięki nieustannej chęci rozwoju, zespół Stowarzyszenia zaangażował się w partnerstwo, które pozwoliło nam obserwować pracę podobnych organizacji w innych krajach, czerpać wiedzę i inspirację z poznawania ich metod pracy oraz włączania elementów tej wiedzy w naszą działalność. Z drugiej strony, partnerstwo międzynarodowe, to nie tylko obserwowanie innych, ale także zapraszanie naszych zagranicznych przyjaciół do nas, by również oni mogli poznać lepiej naszą działalność. Wzajemna obserwacja i wnioski płynące z obu stron przekładają się na idee, z których tworzą się coraz doskonalsze metody pracy, stające się potem wyznacznikami najwyższych standardów w pracy dogoterapeutycznej.


  Dotychczas, mieliśmy okazję współpracować z niemieckim instytutem dogoterapii Freiburger Institut für tiergestützte Therapie, zrzeszonym w ESAAT (organizacja, której akredytację posiada nasz kurs podstawowy). Austriacki instytut ABIF zajmujący się badaniem jakości kursów i szkoleń, podjął się monitorowania przebiegu projektu Therapy Dog Training w ramach programu Erasmus +, który współtworzymy. Natomiast głównym celem wspólnych działań z organizacją NGO  RODYNA  jest szkolenie wolontariuszy z Ukrainy i wymiana dobrych praktyk, oraz organizacja kursów pomagających wprowadzić na Ukrainie wysokie standardy pracy dogoterapeutycznej.

Wyjątkowo cenna i efektywna współpraca nawiązała się pomiędzy Stowarzyszeniem, a norweską organizacją ANTROZOOLOGISENTERET AS. Przez wzgląd na długoletnią tradycję dogoterapeutyczną w Norwegii oraz jakość skandynawskich metod pracy (m.in. wyłącznie pozytywne metody szkolenia psów, nagradzanie – nie karanie), od naszych partnerów zyskaliśmy ogromną ilość wiedzy i inspiracji. Udało nam się nawiązać z nimi relację wychodzącą poza okresową współpracę przy projektach i korzystać z ichwsparcia również w trakcie prowadzonych przez nas kursów i szkoleń. Możemy powiedzieć, że nie tylko udało nam się wiele nauczyć od naszych norweskich przyjaciół, ale również wiele wspólnie wypracować, w zakresie ustanawiania standardów dogoterapii, przyczyniających się do poprawy efektywności i wizerunku tej dziedziny terapii.