AntrozoologiSenteret

Norweskie Centrum Antrozoologii to placówka zajmująca się szeroko pojętą współpracą zwierząt z człowiekiem. Instytucja współpracuje blisko z Uniwersytetem NMBU (uczelnia o zbliżonym profilu i pozycji do polskiego SGGW). W zakres działań AntrooologiSenteret (AZS) wchodzi przede wszystkim:

  • prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem psów
  • szkolenie zespołów człowiek-pies w zakresie dogoterapii
  • organizowanie testów dla psów, określających ich predyspozycje do pracy
  • prowadzenie grup szkolenia psów – w zakresie dogoterapii, posłuszeństwa i psich sportów

Trenerzy z AZS stosują tylko pozytywne metody pracy z psami ( i z ludźmi ;) ) pozostające w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami skandynawskiej szkoły szkolenia zwierząt.

AZS jest naszym partnerem w projekcie w ramach inicjatywy Erasmus Plus, trenerki z Norwegii są też obecni na naszych obozach szkoleniowych.