Współpraca międzynarodowa

Od 2014 roku Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami i instytucjami na arenie międzynarodowej. Przedmiotem współpracy są działania dotyczące wymiany doświadczeń i dobrych praktyk a także upowszechnianie wysokiego standardu pracy w terapii i edukacji z udziałem zwierząt. U naszych partnerów nowoczesnych i zgodnych z aktualną widzą naukową metod szkolenia psów oraz zagadnień z zakresu prowadzenia zajęć.

Od 2016 roku jesteśmy członkiem IAHAIO - międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje działające w obszarze terapii i edukacji z udziałem zwierząt. Misją IAHAIO jest nie tylko promowanie wysokiego standardu pracy, ale też dbałość o dobrostan - zarówno zwierząt pracujących, jak i osób uczestniczących w zajęciach.