Współpraca międzynarodowa

Od 2014 roku Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami i instytucjami na arenie międzynarodowej. Przedmiotem współpracy są działania dotyczące standardów dogoterapii, nowoczesnych i zgodnych z aktualną widzą naukową metod szkolenia psów oraz zagadnienia dotyczące terapii osób z niepełnosprawnością.