Zgłoszenie na Międzynarodową Konferencję / Registration form for International Conference

„Terapia z udziałem zwierząt w rehabilitacji i aktywizacji społecznej seniorów" / "Animal Assisted Interventions for elderly patients”

8 grudnia 2018 r. / 8th of December 2018

Prosimy o podanie kierunku studiów (ukończonego lub w trakcie). / Please tell us what kind of studies you have completed or you are on.
Prosimy o podanie nazwy zakładu pracy, organizacji pozarządowej lub uczelni, z którą jesteście państwo związani. / Please give us the name of company, institution or foundation you are connected to.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, ul. Diamentowa 1/7, 05-077 Warszawa. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom jest realizowany za pośrednictwem adresu email: kontakt@zwierzetaludziom.pl 
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani zgody o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią RODO. 
3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych mających siedzibę na terenie państwa. 
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nieoznaczony do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych. 
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO / krajowego organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Międzynarodowej Konferencji "Terapia z udziałem zwierząt w rehabilitacji i aktywizacji społecznej seniorów", 8 grudnia 2018 r. 
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com