Zgłoszenie na konferencję

„Psijaciele - aktywizacja ruchowa i intelektualna seniorów z chorobą Alzheimera” 9 grudnia 2017 r.

Informujemy, że z dniem 8 listopada br. wyczerpaliśmy limit zgłoszeń.
Nie zamykamy jednak możliwości rejestracji. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną do nas po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową. Najpóźniej na tydzień przed konferencją osoby z listy rezerwowej otrzymają informację o kwalifikacji na listę uczestników konferencji.
Prosimy o podanie kierunku studiów (ukończonego lub w trakcie).
Prosimy o podanie nazwy zakładu pracy, organizacji pozarządowej lub uczelni, z którą jesteście państwo związani.
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com