PADA (Personality assessment for dogs in AAI)

Projekt, dzięki któremu powstanie pierwszy na świecie, potwierdzony badaniami naukowymi, protokół do testowania psów pod kątem ich predyspozycji do pracy w terapii i edukacji. Obecnie, każde państwo, a wewnątrz niego każda organizacja, ma swój sposób testowania i egzaminowania psów do pracy. Niektóre organizacje dopuszczają do pracy szczeniaki ( w wieku 6 miesięcy), inne czekają do dorosłości ( 1,5 lub 2 lata). Stosowane są różne metody obserwacji – od swobodnej obserwacji zachowania, przez egzamin z posłuszeństwa do „testów predyspozycji” opracowanych przez organizację. Jakoś testów zależy od wiedzy i doświadczenia osób je układających i niekiedy testy nie dają żadnej wiarygodnej informacji o predyspozycjach psa.

Ponieważ zależy nam na wysokiej jakości pracy naszych zespołów człowiek – pies, która przekłada się na skuteczność prowadzonej przez nas terapii, zaczęliśmy szukać w międzynarodowym środowisku wiarygodnych informacji o testowaniu psów do AAI. Wspólnie z partnerami z Norwegii opracowaliśmy nasz protokół testów wspólny dla obu organizacji. Jednak to wciąż było „za mało” bo brakowało obiektywnych danych. Dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić do współpracy Adama Miklosiego – węgierskiego profesora, założyciela Family Dog Project i osobę, która obecnie prowadzi lub nadzoruje wiele istotnych badań o psim behawiorze, emocjach i potrzebach.

W ten sposób narodziło się partnerstwo Polska-Norwegia-Węgry, pod patronatem IAHAIO, którego celem jest opracowanie spójnego protokołu testów predyspozycji dla psów, zbadanie naukowo jego skuteczności, a następnie udostępnienie protokołu innym organizacjom. Projekt zakłada także szkolenie dla certyfikowanych ewaluatorów PADA – czyli osób, które posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności zarówno do przeprowadzenia testu PADA, jak i do jego oceny. Wiemy, że narzędzie, jakim jest protokół testów, aby mogło być prawidłowo stosowane wymaga wielu lat doświadczenia w pracy z psami, dlatego mimo, że dostęp do niego będzie otwarty, certyfikat ewaluatora będą mogły zdobyć jedynie osoby po odpowiednim szkoleniu i egzaminie.

 

Projekt jest częścią tworzonej właśnie inicjatywy europejskiej inicjatywy Dog Assisted Intervention Certification (DAIC), czyli systemu certyfikacji zespołów człowiek – pies do pracy w AAI. Zakłada, że psy certyfikowane zgodnie z DAIC mają ukończone te same testy, kursy i egzaminy, a wiec można zakładać, że prezentują podobny, wysoki poziom gwarantujący pracę z zachowaniem dobrostanu – zarówno pacjentów, jak i zwierząt.