Misja

Stowarzyszenie powstało w celu prowadzenia zajęć terapeutycznych z udziałem psów oraz propagowania dogoterapii. 

Misję stowarzyszenia można podzielić na kilka pomniejszych, uzupełniających się i współgrających ze sobą celów. Ponieważ zależy nam na profesjonalizacji działań terapeutycznych z udziałem psów i innych zwierząt, dlatego w naszej działalności skupiamy się na: 

  1. Prowadzeniu profesjonalnej terapii i edukacji oraz innych form aktywności, w których towarzyszą nam zwierzęta 
  2. Szkoleniu terapeutów i wolontariuszy - tak, aby swoją chęć pomocy i pracy z osobami, które tego potrzebują, opierali na rzetelnej wiedzy popartej badaniami, a nie tylko na rozpowszechnionych w mediach urywkowych i niepełnych informacjach 
  3. Promowaniu pozytywnego, opartego na współpracy i zaufaniu,  podejścia do zwierząt - już od najmłodszych lat 
  4. Wspieraniu postaw prospołecznych, w tym działań wolontarystycznych - nie tylko na rzecz ludzi, ale także zwierząt 

Nasza organizacja skupia pasjonatów, którzy mają ogromną motywację do nauki i samodoskonalenia się. Ponieważ każdy ma nieco inne zainteresowania i preferencje, razem tworzymy barwny i ciekawy zespół, który często w sposób niestandardowy realizuje założone cele. 

Działamy prowadząc nieodpłatne zajęcia terapeutyczne z udziałem psów (i kota) na terenie Warszawy i bliskich okolic. Część naszych zajęć, działań i nabywanego sprzętu finansowana jest z projektów oraz darowizn.

Szkolimy terapeutów i wolontariuszy na kursach, prezentując nie tylko "suchą" teorię, ale też wprowadzając praktykę niezbędną do zyskania doświadczenia i pewności w prowadzeniu zajęć. Dzięki temu nasz zespół wzbogaca się o nowe osoby, które nie tylko chcą pomagać innym, ale też wiedzą, jak to zrobić z głową.

Prowadzimy program edukacyjny "Uwaga! Dobry Pies", wspierany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz Biuro Edukacji m.st. Warszawy. W ramach zajęć uczymy dzieci odpowiedzialnej opieki nad psami i pokazujemy, jak nasze zachowanie wpływa na ich zachowanie. Przeszkoliliśmy już ponad 10 000 dzieci, a zainteresowanie szkół wciąż jest ogromne! 

Także podczas pikników i pokazów plenerowych kładziemy duży nacisk na dobrostan zarówno naszych psów pracujących, jak i szerzenie podobnych postaw wśród publiczności. 

Szkoląc wolontariuszy i zapewniając im wsparcie wzmacniamy potencjał społeczny Warszawy. Ponieważ duża część naszych szkoleń jest dofinansowana lub realizowana nakładem pracy własnej instruktorów, wolontariusze, którzy aktywnie działają na rzecz innych ponoszą symboliczne koszty szkoleń i warsztatów - zarówno doskonalących wiedzę ludzi, jak i umiejętności psów.