Historia

Organizacja została wpisana do rejestru KRS w marcu 2008 roku, jednak nieformalne, wolontarystyczne działania zespołu rozpoczęły się już w 2006 roku. 

 

Zaczynaliśmy jako nieformalna grupa znajomych, studentów i młodych absolwentów uczelni. Zajęcia z udziałem psów były (i są nadal!) naszą pasją, napędzającą nas do szukania wiedzy i rozwoju własnego. Pierwsze projekty i działania były skierowane głównie do dzieci niepełnosprawnych, które znaliśmy najlepiej (z racji wykształcenia i wcześniejszej praktyki), z czasem jednak zaczęliśmy odkrywać nowe możliwości działania, a zdobywając kolejną wiedzę, rozwijaliśmy działalność Stowarzyszenia.

W naszej działalności wspieraliśmy początkowo głównie dzieci z niepełnosprawnością (uczniów szkół specjalnych) oraz przewlekle chore (małych pacjentów szpitali - m.in. Centrum Zdrowia Dziecka czy Szpitala na Banacha w Warszawie), stopniowo otwierając się na nowe grupy podopiecznych. W 2009 rozpoczęliśmy zajęcia skierowane do dorosłych osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (podopiecznych Domu Pomocy Społecznej "Na przedwiośniu"). Od 2012 roku rozpoczęliśmy unikalny program zajęć trenerskich z udziałem psa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością (głownie z chorobami psychicznymi) mający wspierać ich rozwój na rynku pracy. Współpracując z coraz to nowymi specjalistami, opracowaliśmy także program Syriusz - skierowany do osadzonych w więzieniu na warszawskich Bielanach.

OD 2010 roku, jednym z głównych nurtów naszej działalności są zajęcia edukacyjne w ramach programu "Uwaga! Dobry Pies". Jest to program skierowany do dzieci w klasach 1-3 szkół podstawowych, mający na celu przekazanie podstawowych informacji o języku ciała psów oraz o potrzebach czworonogów. Oprócz rozwoju empatii, staramy się także zwrócić uwagę dzieci na dobrostan ich domowych psów oraz psów spotykanych w otoczeniu - i dzięki temu zminimalizować ryzyko pogryzień wywołanych niezrozumiałym dla psa zachowaniem dziecka.

Od 2013 roku część zespołu Stowarzyszenia rozpoczęła edukację w kierunku pracy z seniorami. Początkowo pracowaliśmy w niewielkim domu seniora Tabita, by w 2015 roku rozpocząć współpracę z największą polską placówką specjalizującą się w terapii i wsparciu osób w podeszłym wieku - Centrum Alzheimera w Warszawie. Od tego czasu zajęcia z seniorami stały się - obok tych z dziećmi - jednym z najważniejszych nurtów naszej działalności.

Ponieważ stale dążymy do rozwoju i poszerzania naszych umiejętności oraz poprawy warsztatu pracy z psami - od 2014 roku intensywnie współpracujemy z organizacjami z Europy. Naszym pierwszym partnerem, który za razem stał się mentorem i ogromnym wsparciem, jest Antrozoologisenteret (AZS) z Norwegii. Oprócz niezwykle doświadczonej i profesjonalnej kadry AZS może pochwalić się tym, że jest największą placówką szkolącą i certyfikująca psy wizytujące oraz wspomagające terapię w Norwegii. Eksperci z AZS współpracują także z Ministerstwem Zdrowia przy opracowywaniu wytycznych i dobrych praktyk dla zajęć z psami w Norwegii.

Współpraca z Antrozoologisenteret zaowocowała stworzeniem międzynarodowego programu mającego na celu stworzenie wytycznych wspólnych dla państw europejskich w zakresie szkolenia i dobrostanu psów pracujących. Powstał projekt Therapy Dog Training, którego Stowarzyszenie jest autorem i głównym realizatorem w Polsce. Oprócz Norwegów w projekt zaangażowana jest także organizacja Tiere als therapeutische Begleiter e. V. (z Niemiec), oraz abif-  Austriacy odpowiedzialni za ewaluację.

Nawiązaliśmy też kontakt z organizacjami z Hiszpanii, czego efektem będzie wymiana ekspertów we wrześniu 2016.